youtube

UVVOO organizira proslavu Vincetova

Vincetovo ćemo proslaviti na slijedeći način; kao i obično, na sam dan, 22.01., srijeda, u 12:00 sati, kod kapelice će župnik izmoliti kratku molitvu. Nakon toga svatko ide u svoj vinograd. Službena proslava će se održati u subotu, 25.01. u novoizgrađenom objektu u oriovačkom brdu. Tom prilikom ćemo ispeći pečenku. Pozvani su svi, ponesite si šta pijete, i nešto za pečenje (kobasica, slanina,...) dok se čeka pečenka.